Hvad kan du forvente af døgnbehandling for alkoholmisbrug?

Hvad kan du forvente af døgnbehandling for alkoholmisbrug?

Hvis du allerede har været ved lægen og har forsøgt dig med antabus uden supplerende behandling, så er du måske blevet nysgerrig på, om døgnbehandling måske er det rette for dig. Dette er en mere omfattende men også mere effektiv behandling, hvor der er mindre risiko for tilbagefald.

Sådan forløber et behandlingsforløb på et behandlingscenter

Et behandlingsforløb på et behandlingscenter med døgnbehandling tager for det meste 5-6 uger, så der er ikke tale om en uoverskuelig lang periode. Behandlingen kan deles ind i flere punkter:

  • Afrusning
  • Nå ned til underliggende problemer
  • Være klar til et nyt liv

Den første tid er ofte den hårdeste, hvor alkoholen skal ud af kroppen. Du vil naturligvis få abstinenser, men der vil være fagfolk til at guide dig og hjælpe dig gennem processen, hvor der ikke stoppes brat med alkohol fra den ene dag til den anden, men hvor du trappes gradvist og sikkert ud.

Sammen med afrusningen skal årsagen til selve misbruget findes. Det kan være, at du går og tumler med nogle ting, som du har svært ved at få sat ord på. Der kan ligge rigtig mange ting til grund for, at man ender i et misbrug. Det behøver ikke kun at være psykiske årsager – derfor kan du også på Stien Behandlingscenter for alkoholmisbrug få juridisk rådgivning, hvis du skulle have brug for dette.

Sidst men ikke mindst, så gælder det om at gøre dig rustet til dit nye liv som ædru alkoholiker. Du vil få nogle redskaber med i rygsækken, som du kan bruge, hvis trangen melder sig, så du kan lære at håndtere den og modstå den – også når du står på egen hånd, uden for behandlingscenteret. Er du klar til en frisk start på livet, så giv Stien Behandlingscenter for alkoholmisbrug et kald og hør nærmere om, hvad de kan gøre for dig.

 

Kom tilbage på rette spor med en alkoholbehandling

Kom tilbage på rette spor med en alkoholbehandling

Er du kommet ud, hvor du ikke kan bunde med hensyn til dit indtag af alkohol – og føler du, at dit liv er på vej ind i en nedadgående spiral? Så bør du reagere før det er for sent. Måske er du allerede blevet gjort opmærksom på, at du har et problem, og måske har du ignoreret det i for lang tid. Men så længe du er i stand til at erkende problemet, er det ikke for sent at gå i behandling.

Hvad indebærer alkoholafvænning med Minnesota kuren?

Det første skridt på vejen mod et alkohol frit liv handler om at fjerne den fysiske afhængighed af alkoholen. Mange alkoholikere når, før de lader sig indskrive på et behandlingscenter, til det punkt i deres misbrug, hvor de ikke kan fungere uden alkohol. Dette betyder, at de skal have en vis mængde alkohol i kroppen for at kunne udføre selv de mest basale daglige gøremål.

Denne mængde benævnes funktionspromillen – og denne skal helst være på nul, førend den egentlige behandling kan påbegyndes. Derfor skal svært belastede alkoholikere først afruses, således at kroppen kan genvinde et rimeligt funktions niveau. Det næste skridt er et langt sejt træk – for her skal selve årsagerne til misbruget bearbejdes. På den måde kan man få has på den psykiske og mentale afhængighed. Og samtidig skal der lægges et fundament, på hvilket den misbrugsramte kan basere sin nye tilværelse.

For mange alkoholikere er alkoholen blevet det eneste faste holdepunkt i tilværelsen. Det ses desværre ikke sjældent, at alkoholikere og andre misbrugere mister både børn, ægtefælle, bolig, job og venner som følge af misbruget og de adfærds- og personligheds ændringer, dette måtte føre med sig. En del af behandlingen går således ud på at råde bod på de skader, man har forvoldt på sine nærmeste, således at der atter kan opbygges et tillidsforhold. Du kan læse meget mere om Minnesota kuren og alkoholbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk/alkoholbehandling/

Professionel alkoholbehandling for hele familien

Professionel alkoholbehandling for hele familien

Mange af os er vokset op i hjem, hvor den ene af – eller begge – forældrene var mere eller mindre alkoholiseret. Alkoholisme er nemlig langt mere udbredt i Danmark, end man umiddelbart skulle tro. Vi forbinder tit ordet ”alkoholiker” med den subsistensløse m/k, som sidder på værtshuset eller bænken og drikker øl og sjusser dagen lang, og øvrigt er på en ene eller den anden form for overførselsindkomst. Men dette er langt fra det fulde billede.

Alkoholisme findes i alle samfundslag, og kender ikke til økonomisk formåen, uddannelses niveau, køn, alder eller social status. Der er alkoholikere i såvel de pæne villaer som i de almene boliger. Vi ser dem bare ikke i nær så høj grad – og mange misbrugsramte kan, til en vis grad, vedligeholde deres jobmæssige forpligtelser ved siden af misbruget. Så længe, det varer, vel at mærke.

Alkohol er en streng og ubarmhjertig hersker, og en væsentlig del af misbrugets anatomi handler om at nedbryde krop, sind og kognitive funktioner, samtidig med at tolerancen over for stoffet stiger, således at der kræves stedse større mængder af alkohol for at holde rusen ved lige. Til slut vil alle alkoholikere uvægerligt gå til grunde i deres misbrug. Og derfor er det vigtigt at gribe ind i tide.

Få den nødvendige hjælp og støtte fra professionelt hold, når misbruget skal bekæmpes

Er du kæreste eller ægtefælle til en alkoholiker, og er der børn inde i billedet, bør du ikke tøve med at opsøge professionel hjælp. Det er meget vigtigt, at børnene ikke udsættes for den skæbne, det er at vokse op i et alkoholiseret hjem. Hos Behandlingscenter Stien vil du møde såvel forståelse og empati for din situation som en professionel og handlekraftig tilgang til behandling af ikke alene den misbrugsramte, men hele familien, således at I efterfølgende kan komme videre i en alkoholfri tilværelse.

Læs mere på behandlingscenter-stien.dk

Alkoholbehandling på professionelt misbrugscenter - vejen ud af afhængighed

Alkoholbehandling på professionelt misbrugscenter – vejen ud af afhængighed

I Danmark er alkoholisme langt den mest udbredte form for afhængigheds relateret misbrug. Alkoholisme kender ikke til klasseskel, og rammer såvel unge som ældre, mænd som kvinder – dog med en vis slagside i mændenes ”favør”. Grunden til, at mange mennesker udvikler en afhængighed af alkohol, er tvedelt.

For det første er alkohol et stof, som nærmest er ideelt i forhold til at udvikle en afhængighed. Alkohol gør os opstemte og gør det muligt for et menneske for en stund at flygte fra en virkelighed, som til tider er hård og ubarmhjertig. Til gengæld er tømmermændene endnu mere hårde og ubarmhjertige – og det eneste, der hjælper, er mere alkohol. Med tiden vil kroppen opbygge en tolerance over for det nedbrydende stof, således at der kræves mere og mere alkohol for at opretholde en funktions promille. Og samtidig æder misbruget såvel kroppen som sjælen op.

Alkohol – et nemt tilgængeligt stof

For det andet er alkohol nemt at få fat i i dagens Danmark. Øl, vin og spiritus forhandles i alle supermarkeder, dagligvarebutikker og kiosker, og serveres såvel på restauranter som ved private lejligheder. Alkohol er en indgroet del af den danske tradition for socialt og festligt samvær. Og dette gør, at mange falder i alkoholisme fælden allerede i deres ungdom.

Når livet gør ondt – for eksempel i forbindelse med eksistentielle livskriser, skilsmisser, depression eller dødsfald og sorg, tyr mange mennesker til alkohol som flugtvej og trøst. Og når man først sidder fast i alkoholisme, er der kun én vej ud – og den går gennem afvænning og terapi.

Få hjælp til alkoholafvænning hos Behandlingscenter Stien

På det danske misbrugscenter Behandlingscenter Stien kan du som misbrugsramt få hjælp til såvel afvænning som behandling af din afhængighed. Efter endt behandlingsforløb vil du have de rigtige redskaber til at bygge et alkoholfrit liv op, samt et solidt netværk af misbrugskonsulenter og ligesindede, som kan støtte dig i din nye tilværelse.

Læs mere om alkoholbehandling på https://behandlingscenter-stien.dk/antabus/ 

Få hjælp til afvænning med en effektiv alkoholbehandling

Få hjælp til afvænning med en effektiv alkoholbehandling

Der er i hundrede tusind vis af mennesker i Danmark, som går under betegnelsen svært alkoholiserede eller alkoholmisbrugere. Det, der er kendetegnende for medlemmerne af denne gruppe, er, at de alle har udviklet en afhængighed af alkohol, som gør, at de ikke kan fungere fysisk eller psykisk uden en vis alkoholprocent i blodet. Samtidig bliver de gradvist nedbrudt af alkoholen, som – ud over at svække kroppen og dennes funktioner – også ødelægger hjernen og dermed psyken, dømmekraften, selvværdet og impulskontrollen. Alt, hvad der karakteriserer et normalt, velfungerende menneske, forsvinder bid for bid. Og det er hjerteskærende at være vidne til.

Der er næsten ingen større sorg i verden, end at se en af sine nærmeste forsvinde ind i et misbrug. Et misbrug af rusmidler som for eksempel alkohol er ødelæggende for såvel kroppen som sjælen og psyken. Som pårørende kan man nærmest blive lammet af den følelse af afmagt og desperation, som overvælder én, når man iagttager forfaldet hos sin søn eller datter, bror eller søster, mor eller far. Og det eneste, man ønsker sig her i verden, er at kunne hjælpe og støtte sin nære og kære.

Hvordan kan jeg hjælpe en alkoholiseret person?

Hvis du kan nikke genkendende til oven for stående situation, skal du vide, at du ikke er alene. Selv om hen ved fire tusind mennesker på årsbasis dør som følge af alkohol relaterede lidelser alene i Danmark, er der også en del der overlever – fordi de har gennemgået en effektiv alkoholbehandling.

Hvis du vil hjælpe din nærmeste ud af et misbrug, er det en god idé at få hjælp fra professionelt hold. Hos Behandlingscenter Søby Park finder du en fast stab af dygtige behandlere samt omsorgspersoner, som alle er tidligere misbrugere, og har gennemgået samme behandlingsforløb, som tilbydes på https://www.behandlingscentersoebypark.dk/